Oto wypowiedzi osób, które uczestniczą już w Widzeniach duchowych, jako relacje uczestników sesji - jak to odbierają, co czują, co im to już dało, czy są tego jakieś efekty, czy widzą dla siebie jakieś praktyczne zastosowanie, czy faktycznie pomaga im to w ich rozwoju duchowym i jak się z tym czują.To są bardzo proste wypowiedzi, często spontaniczne, a czasem emocjonalne, po którymś ze spotkań, czy też przed nim.
 
Na ich umieszczenie tutaj osoby te wyraziły swą zgodę i tylko takie wypowiedzi uczestników zajęć są i będą tu umieszczane, choć było i jest tego o wiele więcej.
 
Patrz też:   Przekazy i widzenia
 
To nie są przekazy robione podczas widzenia. To nie jest widzenie danej osoby, lecz jej swobodna wypowiedź na ten temat. Zapisy z naszych spotkań są dostępne wyłącznie dla uczestników tych zajęć. Nie udostępniamy ich publicznie.